Faktury papierowe można archiwizować tylko w formie elektronicznej.

Faktury papierowe można archiwizować tylko w formie elektronicznej.

Wobec tego należy stwierdzić, że otrzymywane w formie papierowej faktury przechowywane przez Spółkę wyłącznie w formie elektronicznej w ramach opisanej procedury archiwizowania będą uprawniały do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w nich, w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, z zastrzeżeniem art. 88 ustawy.

Zatem przy założeniu, że spełnione zostaną standardowe warunki prawa do odliczenia podatku naliczonego na gruncie ustawy wynikające z art. 86 oraz art. 88 ustawy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do faktur przechowywanych przez Spółkę wyłącznie w formie elektronicznej.

W konsekwencji fakt zniszczenia papierowych wersji faktur, które zostaną objęte opisanym systemem archiwizacji, nie będzie miał negatywnego wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT z nich wynikającego.

Źródło: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.08.2018 r. w sprawie o sygn. 0111-KDIB3-2.4012.432.2018.1.MN.

potrzebujesz wsparcia eksperta?

POPROŚ O KONSULTACJĘ
DLA FIRM

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Zmiany weszły w życie… z datą wsteczną.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Zmiany weszły w życie… z datą wsteczną.

W dniu 14 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia po ich ogłoszeniu, tj. w dniu 15 września. Dla przedsiębiorców data ta nie ma jednak większego znaczenia, gdyż nowe przepisy zaczęły obowiązywać z mocą wsteczną. Nowe rozporządzenie ma bowiem zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Wprowadzenie nowych przepisów z mocą wsteczną było możliwe prawdopodobnie dlatego, iż rząd uznał całość wprowadzanych zmian jako zmiany polepszające sytuację przedsiębiorców. Jakie zmiany czekają nas zatem w zakresie prowadzenia księgi?

Źródło: pox.pl

https://zus.pox.pl/pit/podatkowa-ksiega-przychodow-i-rozchodow-zmiany-weszly-w-zycie-z-data-wsteczna.htm?fbclid=IwAR0Pl2DO7VnTgSsThxGQzYNwKZ_CR5xjBKIW7qKHGs_A6YLvy5nNeQ68_SM

potrzebujesz wsparcia eksperta?

POPROŚ O KONSULTACJĘ
DLA FIRM

Kolejne rewolucje podatkowe dobijają przedsiębiorców

Kolejne rewolucje podatkowe dobijają przedsiębiorców

Już 1 stycznia przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z Exit tax, zmianą w ordynacji podatkowej oraz w leasingu. Celem nowej noweli ustaw podatkowych ma być uszczelnienie i ułatwienie m.in. rozliczeń podatkowych, jednak czy spodobają się one przedsiębiorcom?

Exit tax

Czyli tzw. podatek od wyjścia, będzie obciążał przede wszystkim przedsiębiorstwa, które mogłyby wypracować dochód w Polsce, ale przenoszą centralę firmy lub jej część za granicę, jednocześnie zmieniając rezydenturę podatkową. Wielkość stawki jest ustalana w oparciu o dochody. W przypadku gdy wartość przenoszonego biznesu lub jego części będzie wyższa niż 2 mln złotych podatek będzie wynosił 19 proc. od sumy powyżej owego progu.

źródło: strefa biznesu

https://strefabiznesu.pl/kolejne-rewolucje-podatkowe-dobijaja-przedsiebiorcow/ar/13525008?fbclid=IwAR1XkCQG1tKm3PnBd4UntrxTy1sMmgVuBvgbqjT4_D1MBlTYip97-5lYjPw

potrzebujesz wsparcia eksperta?

POPROŚ O KONSULTACJĘ
DLA FIRM

Składki ZUS w 2019 roku. Podwyżka będzie większa niż zapowiadano.

Składki ZUS w 2019 roku. Podwyżka będzie większa niż zapowiadano.

Składki ZUS dla nowych firm wzrosną więcej niż zapowiadano jeszcze kilka tygodni temu. To efekt podniesienia płacy minimalnej do poziomu wyższego niż pierwotnie planowany.

Źródło: pox.pl

https://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-w-2019-roku-podwyzka-bedzie-wieksza-niz-zapowiadano.htm?fbclid=IwAR1xoSQ2KGy_4fl05FU-eJV7fnbaKmT2rX0Lty869TGiNivZMWV7Rn423wk

potrzebujesz wsparcia eksperta?

POPROŚ O KONSULTACJĘ
DLA FIRM

Wydatki na obiad w restauracji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Wydatki na obiad w restauracji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Zaproszenie kontrahenta na kawę, „zwykły” lunch czy obiad do restauracji, nie jest działaniem o charakterze nadzwyczajnym. Jest to powszechnie spotykana praktyka. Posiłek spożywany w restauracji nie jest „okazały” ani „wykwintny”, bo powodem organizacji spotkania w restauracji nie jest chęć zaimponowania kontrahentowi okazałością czy wystawnością. Powodem tym jest natomiast stworzenie bardziej przyjaznej atmosfery sprzyjającej pomyślnemu przebiegowi negocjacji (co w następstwie przekładać się może na osiągane przez Spółkę w przyszłości wyniki finansowe) lub też – zapewnienie możliwości skorzystania z posiłku, szczególnie w sytuacji, kiedy kontrahent jadąc na spotkanie, odbył wielogodzinną podróż.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Źródło: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.06.2018 r. w sprawie o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.194.2018.1.AP.

potrzebujesz wsparcia eksperta?

POPROŚ O KONSULTACJĘ
DLA FIRM

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Zmiany weszły w życie… z datą wsteczną.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Zmiany weszły w życie… z datą wsteczną.

W dniu 1A4 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia po ich ogłoszeniu, tj. w dniu 15 września. Dla przedsiębiorców data ta nie ma jednak większego znaczenia, gdyż nowe przepisy zaczęły obowiązywać z mocą wsteczną. Nowe rozporządzenie ma bowiem zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Wprowadzenie nowych przepisów z mocą wsteczną było możliwe prawdopodobnie dlatego, iż rząd uznał całość wprowadzanych zmian jako zmiany polepszające sytuację przedsiębiorców. Jakie zmiany czekają nas zatem w zakresie prowadzenia księgi?

Źródło: pox.pl

https://zus.pox.pl/pit/podatkowa-ksiega-przychodow-i-rozchodow-zmiany-weszly-w-zycie-z-data-wsteczna.htm?fbclid=IwAR0Pl2DO7VnTgSsThxGQzYNwKZ_CR5xjBKIW7qKHGs_A6YLvy5nNeQ68_SM

wypróbuj przez 5 dni za darmo

WYPRÓBUJ
DLA DORADCÓW