Home Page – B2C

Do you need expert support?

ASK FOR A CONSULTATION
For Clients
Comparison of finance for businesses
Porównywarka ofert finansowania dla firm

PORÓWNYWARKA OFERT
FINANSOWANIA DLA FIRM

financing of current operations
Finansowanie bieżącej działalności
Finansowanie
Inwestycji
investment financing
financing of fixed assets
Finansowanie Bieżącej
działalności
Finansowanie środków trwałych

credit limit
revolving loans
loan
bank guarantees
factoring

limity kredytowe
kredyty obrotowe
pożyczki
gwarancje bankowe
faktoring

limity kredytowe
kredyty obrotowe
pożyczki
gwarancje bankowe
faktoring

Porównywarka ofert finansowania dla firm
Porównywarka ofert finansowania dla firm

PORÓWNYWARKA OFERT
FINANSOWANIA DLA FIRM

financing of current operations
Finansowanie bieżącej działalności
investment financing
Finansowanie
Inwestycji
financing of fixed assets
Finansowanie Inwestycji
Finansowanie środków trwałych

investment loan
property development loan
special purpose company

kredyty inwestycyjne
kredyty deweloperskie
spółki celowe

kredyty inwestycyjne
kredyty deweloperskie
spółki celowe

Comparison of finance for businesses
Porównywarka ofert finansowania dla firm

PORÓWNYWARKA OFERT
FINANSOWANIA DLA FIRM

financing of current operations
investment financing
Finansowanie środków trwałych
Finansowanie bieżącej działalności
financing of fixed assets
Finansowanie
Inwestycji
Finansowanie środków trwałych

car loans
leases
investment loans

kredyty samochodowe
leasingi
kredyty inwestycyjne

kredyty samochodowe
leasingi
kredyty inwestycyjne

previous arrow
next arrow
Slider

REVIEWS

NEWS

The news you can find on our website – comes from information obtained directly from professional websites cooperating with Finansial, Public and Legal Institutions. We work with accounting offices; qualified experts in Financial and Real Estate Markets. Knowledge is given to us is a proven material that is designed to provide you with the most current news from the country and the world.

CONTACT

+48 791 773 707

10:00 – 18:00

ul. Wilcza 4

38-500 Sanok

ekspert@finfinder.pl

INNOWACYJNA PORÓWNYWARKA KREDYTÓW FIRMOWYCH ONLINE

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP. Nr umowy: RPPK.01.04.01-18-0507/17-00

 

Całkowita wartość projektu wynosi 391 760, 00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 293 820,00 PLN
Wkład własny wynosi 97 940,00 PLN