Faktury papierowe można archiwizować tylko w formie elektronicznej.

Faktury papierowe można archiwizować tylko w formie elektronicznej.

Wobec tego należy stwierdzić, że otrzymywane w formie papierowej faktury przechowywane przez Spółkę wyłącznie w formie elektronicznej w ramach opisanej procedury archiwizowania będą uprawniały do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w nich, w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, z zastrzeżeniem art. 88 ustawy.

Zatem przy założeniu, że spełnione zostaną standardowe warunki prawa do odliczenia podatku naliczonego na gruncie ustawy wynikające z art. 86 oraz art. 88 ustawy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do faktur przechowywanych przez Spółkę wyłącznie w formie elektronicznej.

W konsekwencji fakt zniszczenia papierowych wersji faktur, które zostaną objęte opisanym systemem archiwizacji, nie będzie miał negatywnego wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT z nich wynikającego.

Źródło: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.08.2018 r. w sprawie o sygn. 0111-KDIB3-2.4012.432.2018.1.MN.

potrzebujesz wsparcia eksperta?

POPROŚ O KONSULTACJĘ
DLA FIRM