Ile wynosiłaby dieta i kilometrówka, gdyby ją waloryzowano?

Ile wynosiłaby dieta i kilometrówka, gdyby ją waloryzowano?

ZUS Podatki Finanse

Niewiele osób pamięta, że ostatni raz wysokość diety podniesiono w 2013 roku, a stawki kilometrówki zwaloryzowano ostatni raz w roku 2007. Ten stan rzeczy powoduje, że w Sejmie pojawiają się co jakiś czas interpelacje, w których posłowie dopytują o waloryzację stawek. Nieodmiennie spotykają się z argumentem, że waloryzacja wywoływałaby negatywne skutki w finansach publicznych i wobec tego na razie jej nie będzie. O jakie kwoty może chodzić? Zakładając, że stawki diet i kilometrówki wzrastałyby synchronicznie razem ze wzrostem cen, to kilometrówkę, niepodwyższaną od 2007 roku należałoby podnieść o 34,85% a diety o 24,27%. Te wyniki uzyskaliśmy po uwzględnieniu corocznego wskaźnika wzrostu cen podawanego przez GUS.

Stawki kilometrówki można by ewentualnie odnieść do średniej ceny paliwa. Tu skala wzrostu byłaby mniejsza. Wg informacji Orlenu, maksymalne ceny hurtowe paliwa w 2007 roku kształtowały się na poziomie maksymalnym 3,3 zł za litr diesla (Ekodiesel 95) i benzyny bezołowiowej (Ekosuper 95) – choć występowały w tamtym roku dość znaczne wahania cen (najtaniej – ok. 2,6 zł). W roku 2019 ceny te wynoszą odpowiednio 4,06 zł i 4,01 zł (przypominam, że mówimy tu o cenach hurtowych, bez marży stacji i podatków płaconych przez detalistów). Oznacza to wzrost o około 23%. To jednak tylko takie nasze wyliczanki, i pewnie przez kolejne lata będziemy narażeni na ten sam argument rządzących.

źródło: podatki.biz