Refinansowanie

Refinansowanie

uwolnienie środków własnych wydatkowanych na inwestycje w przedsiębiorstwie

Kredyt na Refinansowanie pozwala uwolnić środki własne wydatkowane na inwestycje w przedsiębiorstwie.

Korzystając z tego rodzaju kredytu, firma pozyskuje fundusze na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i dalsze inwestycje.

Kredytem możesz zrefinansować m.in.:

       – refinansowanie zakupu, budowy, modernizacji nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej kredytobiorcy,

       – refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej kredytobiorcy,

       – refinansowanie innych inwestycji wykorzystywanych w działalności gospodarczej kredytobiorcy takich jak narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

       – refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inne banki.

Masz pytania dotyczące produktu – skontaktuj się z Nami.